Waarvoor staat Youth For Climate?

Youth for Climate is een actiegroep opgericht door Anuna De Wever en Kyra Gantois. Het huidige klimaatbeleid, zowel lokaal, nationaal als internationaal, is niet ambitieus genoeg en kan ons geen goede toekomst bieden. Vanuit een apolitiek standpunt, want klimaat is een zaak die iedereen aangaat, wilt Youth for Climate een duidelijk signaal geven dat de volgende regering een klimaatregering zal moeten zijn. Hoe dat dit exact verwezenlijkt moet worden is niet aan Youth for Climate om uit te dokteren, er zijn genoeg (klimaat)experts die momenteel genegeerd worden. Hun expertise zal geraadpleegd en geëffectueerd moeten worden. Zolang er geen duidelijk en effectief klimaatbeleid is, lijkt de toekomst niet de moeite waard om verder te studeren. Dit wordt in de verf gezet door de wekelijkse spijbelacties.

Hoe YFC ontstond

Na het zien waar Greta Thunberg voor staat en haar acties, was het duidelijk dat ook hier in België actie moest worden ondernomen. Anuna De Wever en Kyra Gantois namen het op zich om wekelijks een actie op te zetten waarbij wordt gespijbeld om de ontevredenheid met het huidige klimaatbeleid te tonen. Termen als ‘klimaatspijbelaars’ en ‘bosbrossers’ volgden niet lang daarna.
Bij de eerste betoging trokken 3000 jongeren naar Brussel. Bij de tweede betoging waren dat er al 12500 en de derde keer liepen meer dan 30000 jongeren mee in Brussel, naast enkele duizenden in andere steden in heel België. Het is duidelijk, Youth for Climate is ontstaan om een gemeenschap te vormen en duidelijk te maken dat er verandering nodig is om een goede toekomst te verzekeren, voor de huidige generaties en de volgende generaties.

Wat we willen bereiken

De volgende regering moet een klimaatregering zijn. Een regering met een duidelijk klimaatplan dat samen met onafhankelijke experten is samengesteld om zo voor een goede toekomst voor iedereen te zorgen. Met de acties van Youth for Climate is het de bedoeling om de politici, grote bedrijfsleiders en machthebbenden samen te brengen om milieuvriendelijke maatregelen te treffen. Het is belangrijk dat naar iedereen de hand uitgereikt kan worden om samen het klimaatprobleem op te lossen. Daarnaast is het belangrijk dat het klimaat een deel vormt van het maatschappelijk debat, gevoed door feitelijke en gezonde informatie. De bevolking bewustmaken van het klimaatprobleem en de oplossingen ervan is een van de belangrijke schakels voor een betere toekomst.