Voor Youth for Climate moet de transitie inclusief zijn en gebaseerd zijn op democratie en mensenrechten. | Youth For Climate

Voor Youth for Climate moet de transitie inclusief zijn en gebaseerd zijn op democratie en mensenrechten.

Op 6 augustus 2019 verscheen in Knack en Le Vif een interview met Anuna De Wever, woordvoerder van Youth for Climate, over de komende acties van Youth for Climate. Naar aanleiding van het artikel ontstond in de sociale media een misverstand over de vermeende “leidersrol” van het Vlaams Belang en de N-VA in de klimaatactie. Dit misverstand is het resultaat van een verkeerde interpretatie van de woorden van Anuna. In feite blijven Anuna en het hele Youth for Climate-team van mening dat klimaatverstoring voor alle beleidsmakers een topprioriteit moet zijn. De verwijzing naar de N-VA en het VB kwam er na een specifieke vraag van de journalist en mag zeker niet worden opgevat als een oproep aan deze twee partijen alleen.  
Sinds het begin van haar acties staat Youth for Climate los van alle politieke partijen omdat klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid noodzakelijkerwijs een opdracht zijn voor iedereen. De transitie die Youth for Climate vraagt moet gebaseerd zijn op een inclusieve, solidaire samenleving, die zich met zichzelf verzoend op basis van democratische waarden en het respect voor de mensenrechten. Totalitaire, discriminerende, nationalistische ideeën en ongelijkheid maken geen deel uit van de oplossing. Youth for Climate heeft geprotesteerd en zal met een duidelijke en vastberaden boodschap blijven protesteren om onze planeet te verdedigen. Dit vanuit een bekommernis om gelijkheid en eerlijkheid. Youth for Climate vecht tegen het misbruik en de exploitatie van de beperkte grondstoffen van onze aarde.
Voor Youth for Climate staat het vast dat de klimaatcrisis de grootste uitdaging voor de mensheid is. De tijd dringt om deze strijd te voeren. We mogen geen energie verliezen met interne ruzies Youth for Climate betreurt de recente beschuldigingen en vertekeningen in de media en sociale netwerken die gebaseerd zijn op zinnen en woorden die uit hun context gerukt werden. Dit zaait verwarring over het engagement en de doelstellingen Youth for Climate, die nochtans duidelijk zijn.
Veel jongeren die deelnemen aan de klimaatacties hebben blijk gegeven van hun maatschappelijk en politiek engagement zonder daarom een oorlog tussen politieke partijen te beginnen. Daarmee hebben ze een nieuwe manier getoond om eendracht en gemeenschap te creëren. Zo hebben ze bovendien de kiem gelegd voor een nieuw soort beleidsvoering van de 21e eeuw. Youth for Climate heeft niet de naïviteit om te denken dat alle jongeren dezelfde opvattingen hebben of op dezelfde manieren over de toekomst dromen. Maar we durven te geloven in de mogelijkheid om samen te vechten om de broodnodige transitie waar te maken. We blijven ook overtuigd van de kracht van de dialoog tussen jonge mensen om de wereld van vandaag en morgen te creëren.
Youth for Climate hoopt dat in de volgende legislatuur klimaat -en klimaatrechtvaardigheid de hoogste prioriteiten zullen zijn en dat het klimaatplan, ontwikkeld door het wetenschappelijk panel, zal worden uitgevoerd.
Om dit kracht bij te zetten zal een delegatie jongeren van Youth for Climate in het najaar met een zeilboot naar de COP-vergadering in Chile varen. Dat vaartuig verbruikt wel degelijk minder CO² dan een vliegtuig (ondanks wat het artikel in Knack/LeVif beweert). 
Tot slot zijn we ervan overtuigd dat Youth for Climate – ook in tegenstelling tot wat het artikel beweert – enorm veel resultaten heeft geboekt op korte termijn. Klimaat is onderwerp van gesprek in elk bedrijf en elk gezin. We zien nu al bedrijven die acties ondernemen en start-ups die investeren in ecologische alternatieven. Het klimaatpanel schreef een beleidsplan en lokale groepen namen ontelbare acties. Tegelijk wacht ons inderdaad nog een enorm werk om een CO² vrije samenleving te creëren. De mensen zijn alvast wakker, nu de politici nog. Vandaar dat we in september opnieuw beginnen met de mobilisaties.