Artikel 7bis | Youth For Climate

Artikel 7bis

Politici vragen ons al wekenlang om ons protest ‘concreet’ te maken. Ze zeggen vragende partij te zijn voor concrete zaken die ze kunnen doen, wel ziehier: TEKEN 7bis. 

Wat wil dit zeggen? Als artikel 7bis van de Grondwet wordt aangepast, kan na de verkiezingen de nieuwe regering een ambitieuze klimaatwet maken. Eindelijk zouden we dan het ge├»ntegreerde beleid krijgen waar Europa ons toe dwingt. 

Echter, de enige manier om dat mogelijk te maken is als er nog in deze legislatuur – NU dus – 7 bis wordt gestemd. 
Onze Waalse vrienden zijn al mee aan boord, behalve twijfel bij MR. Maar in Vlaanderen zijn enkele partijen niet overtuigd: NV-A, VLD en CD&V.

Vandaar beste politici, WIJ zijn uw huidig en vooral toekomstig draagvlak en we vragen u 1 ding: stel geen hele generatie jongeren teleur, stop onze toekomst op het spel te zetten, neem de moeilijke maar dappere beslissing, kies voor onze toekomst en stem 7bis. 
We zullen volgende week in het parlement aanwezig zijn als stille getuigen en achteraf uitgebreid verslag doen van wie voor en tegen heeft gestemd.

Volg uw geweten, niet uw partijlijn. 

Zorg dus dat u aan de juiste kant van de geschiedenis gaat staan en uw
kinderen en kleinkinderen nog in de ogen durft kijken. 

Wij rekenen op u, u bent onze enige hoop om dit tij te keren.